SAĞLIK SEKTÖRÜ KVKK DANIŞMANLIĞI

MAYDATA, Özel Nitelikli Kişisel Veriler'in yoğunlukla işlendiği bir sektör olan Sağlık Sektörü için gerçekleştirdiği özel ve kapsamlı bir KVKK danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

KVKK Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur ve veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır.

SEKTÖREL ZORUNLULUK

Ana faaliyet konusu Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları VERBİS’e kayıtla yükümlüdür. VERBİS’e kayıt için son gün 31 Mart 2021‘dir.

Sizelere ne sunuyoruz

KVKK uyumluluğunuz için sizlere sunduğumuz hizmetler:

  • Kişisel Veri Envanteri Toplanması
  • VERBİS’e Kayıt Yapılması
  • KVKK Farkındalık Eğitimi Kitapçığı
  • KVKK Dokümanları Paylaşımı
   • Aydınlatma Metinleri
   • Açık Rıza Metinleri
   • Çalışan Gizlilik Sözleşmesi
   • Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi
   • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği Politikası
   • Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
   • Veri İhlali Müdahale Planı
   • E-Posta Bilgilendirme Metni
   • Çerez Politikası
   • Teknik Tedbir Politikaları

kvkk tanımları

Kişisel Veri Nedir?

Kisisel veri, kimligi belirli olan veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin tüm bilgiyi ifade eder. Örnegin; kisinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, SGK numarası, özgeçmisi, fotografı, adresi, telefon numarası hatta araç plakası olarak özetlenebilir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kisisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kisidir.

VERBİS Nedir?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’dir ve veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri isleyen gerçek veya tüzel kisidir.

Kimler VERBİS'e Kayıt Olmak Zorundadır

• Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan veri sorumluları

• Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

• Ana faaliyet konusu Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

• Yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den düşük olan ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

• Kamu kurum ve kuruluşları VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü taşımaktadır.

Sicil'e kayıt olmak zorunda olan veri sorumlusunun kayıt olmaması durumunda ya da kayıdın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda 39.000 TL'den 1.966.000 TL'ye kadar idari para cezası verilir.

bize ulaşın

Firmanıza özel KVKK Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bize ulaşın.