kvkk danışmanlığı

MAYDATA, bir çok farklı sektörde gerçekleştirdiği KVKK proje çalışmaları ile elde ettiği deneyimleri, iş ortağı hukuk firmaları ile anahtar teslim olarak hizmetinize sunmaktadır.

KVKK Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur ve veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır.

KANUNUN AMACI NEDİR?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkes bu kanun kapsamına girmektedir.

kvkk tanımları

Kişisel Veri Nedir?

Kisisel veri, kimligi belirli olan veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin tüm bilgiyi ifade eder. Örnegin; kisinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, SGK numarası, özgeçmisi, fotografı, adresi, telefon numarası hatta araç plakası olarak özetlenebilir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kisisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kisidir.

VERBİS Nedir?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’dir ve veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri isleyen gerçek veya tüzel kisidir.

Kimler VERBİS'e Kayıt Olmak Zorundadır

• Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan veri sorumluları

• Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

• Ana faaliyet konusu Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

• Yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den düşük olan ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

• Kamu kurum ve kuruluşları VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü taşımaktadır.

Sicil'e kayıt olmak zorunda olan veri sorumlusunun kayıt olmaması durumunda ya da kayıdın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda 39.000 TL'den 1.966.000 TL'ye kadar idari para cezası verilir.

bize ulaşın

Firmanıza özel KVKK Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bize ulaşın.