ISO 9001 Kalite yönetimi danışmanlığı

MAYDATA olarak, ürün ve hizmetlerin tasarım aşamasından; üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarda yanınızdayız.

ISO 9001 NEDİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim standardıdır. Bu belge sayesinde kuruluşlar, ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermiş olmaktadır.

ıso 9001 neden gereklidir?

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi sağlar. Karlılığı ve rekabeti arttırır. Uluslararası uygulanan bir KYS sağladığı sistematik bir standart olduğunu sağlar. Yönetimin uluslararası düzeyde aynı terminolojiyi kullanan bir yönetim standardını sağlandığını için talep edilir.

ISO 9001'İN FAYDALARI NELEDİR?

 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

ıso 9001 kimleri ilgilendirir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır

bize ulaşın

Firmanıza özel ISO 9001 Kalite Yönetimi Danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak için bize ulaşın.